START MENU

Blog » START MENU

Góth Martin egyéni kiállítása az 1111 Galériában
Képanyag: Biró Dávid, a művész jóvoltából

Egy egységes méretű négyzetháló a Start Menu kiállítás műveinek kiindulópontja. Ezt a kötött vizuális rendszert egészíti ki vagy bontja meg a művész kitalált figurákkal, közismert vizuális jelekkel, optikai játékokkal és festészeti gegekkel.

A kiállított festmények a négyzetrácsos szerkezettel, és figurális elemekkel is utalnak a klasszikus, analóg társasjátékokra (sakk, amőba) és a ‘90-es évek ikonikus videójátékaira, a Snake-re, az aknakeresőre és a még korábbi Tetrisre is. A képeken pedig fellelhetőek a számítógépes játékok tipikus karakterei és elemei: a főgonosz, a szárnysegédek, az avatarok, az akadályok és a “power-up”-ok. Mindezek az alkotó környezetének és generációjának vizuális nyelvrendszerében fogalmazódnak meg, így az online kommunikáció szimbólumai, a világmárkák emblémái, az elektronikus zene különböző irányzatainak arculata, valamint egyes narkotikumok jelképei, és hatásuk ábrázolása is megjelenik rajtuk.

A négyzetekre felosztott képsík a pixelekből álló, digitális képalkotásra adott reflexió, és egyúttal a hosszúsági és szélességi körök vonalhálójával dolgozó térképészetet is megidézi. Ahogy a videojátékok is gyakran dolgoznak feltérképezhető pályákkal, úgy a festmények is felfoghatók egy-egy pálya térképeként, a játék egyre nehezedő szintjeiként, amelyeket a kiállítótérben elszórt, formázott képrészletek egészítenek ki.

A galéria terében állva a néző is rákerül egy térképre, a kiállított munkákat tartalmazó start menübe. A festmények négyzethálójának tízszeres nagyításán lépkedve maga is a játék szereplőjévé, a felülnézeti kép egyik figurájává válik. A kiállítás címe pedig nem csupán a játék kezdetét, de a művész pályakezdését is jelöli.

DATA:
Nyitvatartás: 2022.02.02. – 02.13. Előzetes bejelentkezéssel.
Helyszín: 1111 Galéria (Budapest, Kende u. 1.)
Kurátor: Kollár Dalma Eszter
Grafika: Láposi Zsófia
A kiállítás látogatásához az előzetes bejelentkezés az alábbi elérhetőségeken lehetséges:
Kollár Dalma Eszter, +36204735575, hello@dalmaeszterkollar.com
Góth Martin, +36302814436, martin.goth.1995@gmail.com
A galériában kötelező a maszk viselése.

EXTRA:
A művész instája: https://www.instagram.com/martingoth/
A kurátor instája: https://www.instagram.com/dalmaeszterkollar/
A galéria instája: https://www.instagram.com/1111_gallery/

Martin Góth: Start Menu

Martin Góth’s exhibition at 1111 Gallery
Photography: Dávid Biró, courtesy of the artist

A square grid of uniform size is the starting point for the works in the exhibition Start Menu. The artist complements or disrupts this strict visual system with fictional characters, well-known visual signs, optical games and painterly gags.

With their square grid structure and figurative elements, the exhibited paintings also refer to classic analogue board games (chess, amoeba) and the iconic video games of the ’90s, such as Snake, Minesweeper and the even earlier Tetris. The images show the typical characters and elements of these computer games: the villain, the sidekicks, the avatars, the obstacles and the power-ups. All of this is expressed in the visual language of the artist’s milieu and generation, including symbols of online communication, the logos of global brands, the visual identities of different electronic music genres, as well as the emblems of certain narcotics with the illustration of their effects.

Dividing the image into squares implies the digital imaging based on pixels also summons the cartography based on the grid of longitudes and latitudes. Just as video games often work with levels to be mapped, the paintings can be understood as maps of certain tracks or increasingly difficult levels of the game, which are complemented by formatted painting details scattered throughout the exhibition space.

Standing in the gallery space, the viewer is also taken to a map, a start menu with the exhibited works. By walking on the tenfold magnification of the square grid of the paintings, the viewer themself becomes a character in the game, a figure in the overhead view. The title of the exhibition marks not only the beginning of the game, but also the start of the artist’s career.

DATA:
On view:
2-13 February 2022, by appointment only.
Venue: 1111 Gallery (Budapest, Kende St. 1.)
Curator: Dalma Eszter Kollár
Graphic design: Zsófia Láposi
To book an appointment contact us:Dalma Eszter Kollár
+36204735575
hello@dalmaeszterkollar.com Martin Góth
+36302814436
martin.goth.1995@gmail.com
Wearing a face mask is obligatory in the gallery space.

EXTRA:
The artist’s Instagram page: https://www.instagram.com/martingoth/
The curator’s Instagram page: https://www.instagram.com/dalmaeszterkollar/
The gallery’s Instagram page: https://www.instagram.com/1111_gallery/

Szólj hozzá!