Sean Scully: Átutazó – Az MNG retrospektív kiállítása

Blog » Sean Scully: Átutazó – Az MNG retrospektív kiállítása

A Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria a kelet-közép-európai régióban először mutatja be retrospektív igénnyel Sean Scully életművét. Scully az absztrakció legfontosabb kortárs képviselői közé tartozik, akinek művészetét egyszerre jellemzi formai redukció és referenciális gazdagság, geometrikus építkezés és expresszív önkifejezés. Az 1980-as évektől sajátságos képi nyelvet alakított ki, amely látszólag ellentétes minőségek kifinomult szintézisére épül.

Kurátor: Fehér Dávid

Sean Scully
Mi tesz minket is (What Makes Us Too), 2017
olaj, akril, olajpasztell, alumínium; 299,7 × 571,5 cm
magángyűjtemény
© Sean Scully. A művész engedélyével. Fotó: Robert Bean

A kiállítás az életmű összes meghatározó periódusát áttekinti, az 1960-as évek korai figurális kísérleteitől az 1970-es évek minimalista formanyelvén, az 1980-as évek expresszív sávokból építkező, plasztikai értékű alkotásain át (Adoráció, 1982) az ablak- és falmotívumokkal asszociálható műcsoportokig (Ablak figura, 2002), a művész sajátos tájértelmezéseiig (Tájvonal-sorozat, Fényfalak-sorozat), illetve egészen a közelmúlt sokakat meglepő figurális fordulatáig (Madonna-sorozat). A kiállítás az időrendet lazán követve, az életmű fontosabb műcsoportjait tematikus egységekbe rendezve mutatja be, hogyan „nyitotta meg” az absztrakciót Scully a tárgyias referenciák és a metaforikus tartalmak felé. A kiállítás kiemelkedő alkotásai közé tartozik a művész egyik legújabb festménye, a Fekete négyzet (2020), amely a „tiszta érzet” Kazimir Malevics által megfestett ikonjához tér vissza. A képen – amelyet első ízben a Magyar Nemzeti Galéria mutat be a közönségnek – a malevicsi motívum fekete lyukként ékelődik be a „romantikus táj” izzásába: a szinte tapintható Semmi tárgyiasulásaként, egy egzisztenciális szorongásokkal terhelt szituáció kortárs metaforájaként. 

Sean Scully
Tájvonal mező (Landline Field), 2014
olaj, alumínium; 216 × 190,5 cm
magángyűjtemény
© Sean Scully. A művész engedélyével. Fotó: Christoph Knoch
Sean Scully
Adoráció (Adoration), 1982
olaj, vászon, lenvászon, fa; 274,3 × 396,2 cm
magángyűjtemény
© Sean Scully. A művész engedélyével. Fotó: Alan Zindman
Sean Scully
Mariana, 1991
olaj, lenvászon; 243,8 × 213,4 cm
magángyűjtemény
© Sean Scully. A művész engedélyével. Fotó: Christoph Knoch
Sean Scully
Fekete négyzet (Black Square), 2020
olaj, alumínium; 215,9 × 190,5 cm
magángyűjtemény
© Sean Scully. A művész engedélyével. Fotó: Elisabeth Bernstein
 

A mintegy száztíz Scully-művet bemutató kiállításon a monumentális festmények mellett szerepelnek papírmunkák, illetve megjelenik egy-egy plasztika és fotómű is. A művek értelmezését – a falakon és a tárlókban – a művész saját írásai, feljegyzései és vázlatai segítik. A művészettörténeti múlttal folytatott párbeszéd kulcsfontosságú az életmű értelmezése szempontjából. Külön szekciók foglalkoznak a művész olyan meghatározó alkotókra vonatkozó reflexióival, mint Vincent van Gogh és Pierre Bonnard. A kiállítás szövetébe mintegy beékelődik egy Bonnard-festmény is a Szépművészeti Múzeum gyűjteményéből, tovább árnyalva a festészettörténettel folytatott dialógust. 

Sean Scully
Vincent, 2002
olaj, lenvászon; 190,5 × 203,2 cm
magángyűjtemény
© Sean Scully. A művész engedélyével. Fotó: Zindman/Fremont
Sean Scully
Figura absztrakt és vice versa (Figure Abstract and Vice Versa), 2019
olaj, alumínium; 299,7 × 381 cm
magángyűjtemény
© Sean Scully. A művész engedélyével. Fotó: Elisabeth Bernstein
 

A tárlat címe Scully egy különös szépségű sorozatát, az Átutazó-festményeket idézi. A műveken képalapba beékelődik egy másik kép (a művész kifejezésével inset), amely minden esetben elcsúszik a kompozíció függőleges szimmetriatengelyétől. Mintha elmozdult volna, mintha mozgásban lenne. Az insetek értelmezhetők elidőző, mozgásban lévő figurákként, magányos emberalakokként, amelyek áthaladnak a horizonton. „Az inset, vagyis a belső, egy átutazó egy nagyobb struktúrában, amely asszociálni enged az anyára és a gyermekre, valamire, amit egy nagyobb dolog tart és véd” – fogalmazott a művész. Az utazás, illetve az anya és a gyermek asszociációja egyfajta életmetaforává avatja a képsík és az inset kapcsolatát: Scully az időben változó formák-alakzatok útját, alakulását, a konstellációk módosulását mutatja fel a művein. Mindez személyes tapasztalatokkal és emlékekkel is összefügg: talán az utazás, az emigráció szerepére is utal az ír származású, Angliában nevelkedő, majd Amerikában letelepedő, később pedig Európába időről időre visszatérő művész életútjában, ugyanakkor a változó konstellációk folyamatos keresésének igényére is vonatkozik.

Sean Scully
Átlós beékelés (Diagonal Inset), 1973
akril, vászon; 243,5 × 243,5 cm
magángyűjtemény
© Sean Scully. A művész engedélyével.
Sean Scully
Háttérfüggöny (Backcloth), 1970
akril, vászon; 198 × 304,8 cm
magángyűjtemény
© Sean Scully. A művész engedélyével.

Scully egyfajta érzelmi geometriát alakított ki az évek során, amelyet az ösztönösség és az intellektuális reflexió dinamikája jellemez. A kiállítás azt vizsgálja, hogy Scully miképpen értelmezi újra az absztrakció hagyományait és tágítja ki a fogalmát: művészetének perspektívájából szemlélve a festészet történetére és a klasszikus alkotásokra is másképp tekinthetünk.

 
Sean Scully
Arábia (Araby), 1981
olaj, vászon; 243,8 × 198,1 cm
magángyűjtemény
© Sean Scully. A művész engedélyével.
 
Sean Scully
A fürdőző (The Bather), 1983
olaj, lenvászon; 243,8 × 304,8 cm
magángyűjtemény
© Sean Scully. A művész engedélyével. Fotó: Trevor Good

Nemcsak a kiállítás, hanem a hozzá kapcsolódó angol, illetve magyar nyelvű katalógus is átfogó képet nyújt Sean Scully művészetéről: a kiadvány szerzői a kiállítás kurátora (Fehér Dávid) mellett Sean Scully életművének kiemelkedő szakértői (David Carrier, Kelly Grovier, Raphy Sarkissian, Arthur C. Danto), mindemellett a kötet gazdag válogatást közöl Sean Scully saját írásaiból is, amelyek közül több most jelenik meg első alkalommal.

Sean Scully a Cuadro San Cristóbalnál, Mexikóváros, 2018. Fotó: Felix Friedmann
Állókép a művész saját, Fekete négyzet készítése című iPhone videójából, 2020

Sean Scully: Átutazó – Retrospektív kiállításhoz kapcsolódó magyar és angol nyelvű katalógus készült, mely megvásárolható a MúzeumShopban és online a MúzeumShop oldalán. 

Szólj hozzá!