Érzékelésakciók

Blog » Érzékelésakciók

Tayler Patrick
Gondolatok Neogrády-Kiss Barnabás Solitude című kötetéről

Neogrády-Kiss Barnabás transzformatív fényképei leginkább performanszokhoz, akciókhoz hasonlíthatóak, melyekben a művész a testi, térbeli, társadalmi és környezeti értelemben vett kontextusával lép játékosan szubverzív interakcióba. Az alkotó úgy dokumentálja ezeket a történéseket, hogy a festészet, a képgrafika és olykor a szobrászat észrevételeit is engedi beszivárogni sajátos látásmódjába. Az egyszerre tapintható és efemer képi együttállásokat vizsgálva a fénykép multiszenzuális labirintusába keveredünk. Neogrády-Kiss láthatóvá teszi a technikai paraméterek szabad formálhatóságát, figyelmünket azonban a kép mélyrétegeiben húzódó érzékelési és kognitív kísérletek eredményeire irányítja. Közvetlen közelségbe hozza a mozdulatokba és térbeli momentumokba is beleépülő gondolkodási folyamatait. A művész első kötetében, mely a Symposion Kiadó gondozásában jelent meg, a németországi Akademie der Schloss Solitude személyes képzettársítások révén átalakuló valóságát – pandémiás alternatív realitását – térképezhetjük fel.

A Cséka György szerkesztő révén dramatizált történetszövés fókuszában a hiány, az űr és a magány hátteréből kibontakozó mozzanatok állnak. Gondolhatunk itt a közeli nézetek – az ablakkereteken szétnyomódott katicák, a jégtáblák repedéshálói és a szivacstextúrák – vizsgálatakor kibontakozó tér- és időkiesésekre, arra, amikor az identitás magányának katalizátorában kölcsönösen számolják fel egymást a temporális és térbeli létrétegek. A solitude – azaz magány, egyedüllét – a kiadvány központi szervezőereje. Nem csak a kastély neveként és a kötet címeként nyer relevanciát, hanem a képsor monodramatikus jellegét is alátámasztja. Ez az egyszemélyes űr, mely néha szűzen hagyott oldalpárokban is manifesztálódik, teret biztosít arra, hogy egy-egy észrevétel, gesztus, akció kibontakozhasson. Neogrády-Kiss flexibilis időbelisége, mely a pillanatnyiságtól a hömpölygő időfolyamból kiragadott, archaizáló állóképekig ível, éppen ennek az űrnek a tudatosításával él. A pareidolia és a kettős látás letapogatása, a lebegés vizuális formái, a tárgyak élettérré alakulása és funkcióvándorlása a természet belélegezhető távlataival keveredik. A vizuális berögződések lekövetése egy naplószerű önmegfigyeléssel köti össze a külső valóság feldolgozásának gesztusát. A képsorok elrendezése rímel Neogrády-Kiss téri képinstallalási stratégiaira is. A mágneses vonzással és taszítással kommunikáló képek narratívái minden olvasáskor más ívre fűződnek fel.

A fotókönyv 600 példányban jelent meg.
Szerkesztő: Cséka György, Sirbik Attila, Symposion
Kiadó: Symposion Kiadó, Szabadka, 2021

Képanyag:
Neogrády-Kiss Barnabás: Solitude, Symposion Kiadó, 2021

Szólj hozzá!