ELIXÍR | Pertics Flóra & Vető Orsolya Lia kiállítása

Blog » ELIXÍR | Pertics Flóra & Vető Orsolya Lia kiállítása

Kiállítók: Pertics Flóra | Vető Orsolya Lia
Kurátor: Dudás Barbara, művészettörténész
Helyszín: BBB Art Space, Budapest, Magyarország
Időpont: 2020. február 4. – február 16.
Fényképek: Almási Gábor, Kristófy Dániel

Installációs nézet | Vető Orsolya Lia és Pertics Flóra munkái | Elixír (2020) | Fotó: Almási Gábor

Pertics Flóra és Vető Orsolya Lia Elixír című kiállítása, mely egy budapesti nonprofit projekttérben került megrendezésre, sajátosan értelmezte újra a dekorativitás és a szépség fogalmait, valamint ráirányította a figyelmet a lowbrow- és giccsesztétika körüli diskurzus hajszálrepedéseire. A kiállítás esetében az elixír kifejezés azokra az átalakulási folyamatokra utal, ami az eltérő vizuális nyelvezeteket az anyag szabad áramlásában köti össze. Az egyik lehetséges dekódolási módszer az asszociáció: a befogadás során megszülető képzettársítások azonban nem csupán kognitív pályákon mozognak. A művek egy taktilitással és más testi érzetekkel szervesen összekeveredő látásmódot is mozgósítanak.

Installációs nézet | Vető Orsolya Lia Noodle és Funky című sorozataiból | Fotó: Almási Gábor
Installációs nézet | Vető Orsolya Lia: Funky (18PDL), 2019, 50 x 100 cm, olaj, vászon | Vető Orsolya Lia: Noodle (szivárvány), 2020, különböző méretek, digitális festmény, vinyl | Fotó: Kristófy Dániel

Vető Orsolya Lia pszeudo-organikus, absztrakt festményeinek határait férgekként tekergő digitális entitások lépik át. Ezek a poszt-digitalitás területére átcsordogáló kiterjesztések kiegészítik a festék és ecset hagyományos kombinációját, fenntartva annak mítoszát, de eltestetlenítve anyagi jelenlétét. E vinyl-alapú virtuális ecsetvonások rögzítik a kurzor logisztikai tevékenységét és rekonstruálják a szem útját a fénylő monitor felületén. Szivárványos glitch. Az installáció centrumában három természetes összetételű (dióolaj, olajfesték, lenvászon, fenyőfa) festmény található, melyek komplex, sokrétegű képi manifesztációi egyfajta biofíliának. A műveket áthatja egy, az anyagnak animista, varázslatos erőt tulajdonító alkotói attitűd. A digitális és az organikus installatív egyesítése tudatos utalás a festészet testi-növényi és technicizált aspektusa közötti kibernetikus kapcsolatra. Vető Orsolya Lia festészeti gyakorlatában a festett jel nem csupán egy önreferenciális, művészettörténeti hivatkozás, hanem egy verbalitás előtti, fenomenologikus jelenlétet is megidéz, egy autoerotikus állapotot. A művész értelmezésében a festmények körülhatárolt jellegének kiterjesztett gesztusokkal történő felülírása az újra felbukkanó „romantikus én” analógiájává válik, tematizálva az egyén érzelmeinek sajátos mozgásait, valamint az alkotó és befogadó közötti interakció expresszív jelek zártságából fakadó ambivalenciáját.

Installációs nézet | Pertics Flóra munkái | Fotó: Almási Gábor
Pertics Flóra: Agua Sala (2020) | 29,5 x 40 cm | hímzés, vászon | részlet | Fotó: Kristófy Dániel

Pertics Flóra munkáiban a hímzést hamis drágakövekből készült applikációkkal, apró emléktárgyakkal és egyéb kiegészítőkkel kombinálja. A ’90-es évek divattörmelékét képező szerencsekarkötőket, póthajakat és hobbiüzletekből származó pomponokat idéző képelemek közül antik torzók úsznak elő, utalásként egy olyan korra, amikor szilárdabb esztétikai irányelvek uralkodtak. Pertics egyik sorozata kissé amorf, puha és négyzetes alakú, falon installált textilművekből áll, melyek frufruszerű részletekben végződnek. Az újrahasznosított – darabokra vágott és más módon összeillesztett – korábbi festményekből készült patchworkökben egymással gyakran ellentétes vizuális stratégiák találkoznak. Elpusztított alkotásainak beemelése révén Pertics az alkotói kudarcot is a koncepció részévé teszi, így a művek érzékenyen reflektálnak a kreatív munka ambivalens és szubjektív jellegére is.  Ezt tovább erősíti az is, hogy az alkotó számos olyan technikát használ, amit a kanonizált művészetről szóló diskurzus következetesen másodlagosanak titulál: subázás, szőnyeghurkolás, gyöngyrátét, rojtozás, quilt, franciacsomó, lánc–, lapos– és visszaöltés. Amit végül tapasztalunk, az egyfajta „intermediális cross dressing”, amit falvédőként szolgáló kárpitok, csilivili álomfogók és egyéb háztartásban fellelhető tárgyak képisége kísért.

Tayler Patrick Nicholas

STATEMENT

Az elixír egy varázslatos folyadék, különleges növényekből kinyert oldat, mely gyógyító hatású és a babona szerint képes nemessé változtatni értéktelen anyagokat is. A képzőművészet laboratóriumában született hibridekből az élet szeretete szivárog. A folyamatosan mozgásban lévő keverék felszínére kicsapódnak az összetevők. Bolyhok, cseppek, girland, férgek, epervelő, felhő, korall, fűszálak, moszat, virágállatok, torzók, szirmok, pudli, frufru, rovarok, mellékgyökérzet, kövek, gubanc, mák, varratok, pillecukrok, műmárvány, ízeltlábúak, só, dióolaj, heliopurpur, karmok, szőrme, dinnyehéj, indák, muréna, kásagyöngy, bacillus, lágyszárúak, bacon, szivárvány, bojt, sejtcsomók, pozsgások, gyümölcsíz, bőr, nedvek, kincs, rostok, achát, csúszómászók, könny, gerezdek, zselé, szelvények, szatyrok, szívecskék, lakkok, fürtök, kristályok, membránok, sajt, virágföld, fahéj, pikkelyek, barackok, szirup, moha és és és.

Pertics | Vető


ELIXIR | An Exhibition of Flóra Pertics & Orsolya Lia Vető’s Work

Artists: Flóra Pertics | Orsolya Lia Vető
Curator: Barbara Dudás, art historian
Venue: BBB Art Space, Budapest, Hungary
Date: February 4 – February 16, 2020
Photography: Gábor Almási, Dániel Kristófy

Installation View | works by Orsolya Lia Vető and Flóra Pertics | Elixir (2020) | Photo: Gábor Almási

The exhibition of Flóra Pertics and Orsolya Lia Vető titled Elixir – displayed in a non-commercial venue in Budapest – reveals a hairline crack in the discourse of notions such as the decorative, the beautiful and the aesthetic of lowbrow and kitsch gestures. The word elixir alludes to the transformative processes that connect these distinct visual languages in the flux of material. Association becomes the main method in decoding these images, but here correlations are not merely cognitive, they are based on a tactility-infused gaze and other translocational bodily sensations.

Orsolya Lia Vető: Funky (18PDL) (2019) | 50 x 100 cm | oil on canvas | detail | Photo: Dániel Kristófy
Orsolya Lia Vető: Funky (15PDM) (2019) | 60 x 80 cm | oil on canvas | detail | Photo: Dániel Kristófy

The surface of Orsolya Lia Vető’s pseudo-organic abstract paintings is extended with worm-like digital beings that squiggle on the wall. These extensions into the post-digital realm transcend the traditional paint-and-brush combo, preserving its myth but disembodying its material presence. The vinyl-based virtual gestures preserve the logistics of the cursor, of the eye tracing a glitch on the unflinching screen: rainbow mindwarp. Central to the installation are three paintings of organic nature (walnut oil, oil paint, linen canvas and pinewood), which are intricate, layered images of an explicitly biophilic attitude, also revealing an animistic re-enchantment of material. The contrast between the two is a deliberate allusion to the cybernetic connection between the bodily-floral aspect of paint and its technological reconceptualization. The painted gesture – in the artistic practice of Orsolya Lia Vető – is not solely self-referential, it does not only point to the history of painting, but it also introduces a pre-verbal, phenomenological presence, an autoerotic kickback. According to the interpretation of the artist, the disturbed delineation of the paintings is an analogy to the notion of the resurfacing “romantic self”, the internalised turmoil of feelings and the nagging ambivalence of interpersonal transgressions through the closed nature of expressive gesture.

Flóra Pertics: Dive (2019) | 24 x 47 cm | embroidery, appliqué on canvas | Photo: Dániel Kristófy
Flóra Pertics: Swimming Birthmark (2020) | 40 x 50 cm | embroidery, appliqué on canvas | detail | Photo: Dániel Kristófy

Flóra Pertics’s work combines embroidery, applicated faux gems and other memorabilia. Among the ’90s fashion rubble of lucky bracelets, hair extensions and art store pompons antique sculptural fragments emerge: a half-hearted reference to a more steady era in aesthetic taste. A series of Pertics’s work consists of – slightly amorphous, soft and rectangular – wall-based textile pieces with fringe-like attachments. Recycled – slashed up and reconnected – from previous paintings, the patchworks create an intimate amalgamation of conflicting visual strategies. The involvement of the idea of artistic failure into the concept makes these artworks sensitive reflections on the ambivalent and subjective process of creative work. This is supported by the use of techniques that have been treated as secondary in canonised fine art: latch hooking, punching, beading, tufting, quilt, French knot, chain stitch, satin stitch, backstitch. What we experience is a kind of „intermedial cross-dressing”, that is haunted by the visuality of wall-warming splash cloths, dream catchers and other household imagery.

Patrick Nicholas Tayler

STATEMENT

Elixir is an enchanted liquid: a solution extracted from unusual plants. It is beneficial for your health, and according to superstition, it can elevate ordinary materials into higher status. The love of animate existence dribbles from these hybrid entities that were constructed in the laboratory of art. The contents swim to the surface of the continuously moving mix. Fluffs, droplets, garlands, worms, strawberry pulp, clouds, coral, blades of grass, algae, anthozoa, torsos, petals, poodle, fringes, insects, radicals, stones, knots, poppy seed, seams, marshmallows, faux marble, arthropods, salt, walnut oil, heliopurpur, claws, fur, melon peel, tendrils, muraena, beads, bacillus, herbaceous plants, bacon, rainbows, tassels, cell nodules, succulence, jam, skin, juices, treasures, fibres, agate, creepy-crawlies, teardrops, cloves, plastic bags, hearts, varnishes, curls, crystals, membranes, cheese, flower soil, cinnamon, scales, apricots, syrup, moss and and and.

Pertics | Vető

Szólj hozzá!