Eheti programajánlónk

Blog » Eheti programajánlónk

Gryllus Ábris:
TRUST
adatalapú hanginstalláció

 2017. július 4-19.

Horizont Galéria
1066 Budapest, Zichy Jenő u. 32.
http://www.horizontgaleria.hu/

ke-pé: 14:00-19:00 / szo: 14:00-18:00

Megnyitó: 2017. július 4. ke 19:00
A kiállítást megnyitja: NEMES Z. Márió
FB-event https://www.facebook.com/events/1343485872408205

Alkotói tárlatvezetés és beszélgetés: 2017. július 19. sze 19:00

Meghívott vendégek: KIRÁLY Amanda, NAGY Ágoston

Moderátor: KOVÁCS Andrea

A strukturált adatrendszerek számtalan titoknak hitt tudást és összefüggést rejtenek magukban és képesek rávilágítani olyan ismeretlen relációkra és tartalmakra, melyek az általunk ismert világot egy egészen új szemszögből mutatják meg. Az adatalapú médiaművészet környezetünk természeti jelenségeivel foglalkozó aktuális munkái manapság erre a tudásátadó gesztusra reflektálva keresik a lehető legpontosabb módszereket a többletjelentések artikulációjára.

 

TRUST installáció elsődlegesen vizsgált alanya a Hold, annak tömegvonzása és a hozzá kötődő különböző kulturális kontextusok és ellentmondások. Egy olyan természeti erő, melyről pontosan tudjuk, hogy létezik és hat ránk, mégis nagyon kevés és csak áttételes empirikus tapasztalatunk van róla. Bár a Holdról megszerzett csillagászati ismeret kollektív tudatunk része, mégis rengeteg hiedelem, ezoterikus elképzelés, összeesküvés elmélet és babona tárgya, melyek időről időre filozófiai és történeti hivatkozások referenciapontjaiként köszönnek vissza tudományos és művészeti diskurzusokban vagy éppen párhuzamos valóságokat hoznak létre.

A kiállított mű központi eleme egy olyan mérési folyamat, mely az égitest Földre ható erejét teszi érzékelhetővé a mért adatokból generált hangmező formájában. A láthatatlant hallható adatrendszerré, az érzékelhetetlent tapasztalhatóvá transzformálja. A működésbeli és technológiai értelmezés igényén túllépve egy olyan jelenség állapotának hatása alá helyez, melyben a végtelen lassú változás időbeliségének élményét saját befogadói attitűdünk határait feszegetve élhetjük át.

Alkotó: GRYLLUS Ábris Kreatív kódolás: NAGY Ágoston Szakmai konzulens: PAPP Gábor

Kurátor: KOVÁCS Andrea  Együttműködő partnerek: Let it Be! art agency, Bánkitó Fesztivál, Trafó Kortárs Művészetek Háza, MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Geodéziai és Geofizikai Intézet

http://abrisgryllus.com

http://letitbeartagency.com

Gryllus Ábris a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Média Design szakán diplomázott. A FOR. zajtechno formáció egyik tagja. Hanginstallációi eddig többek között a 2013-as Berlini Gallery Weekenden, a 2013-as Bécsi Design héten, a 2014-es Soundscapes Festivalon, a 2015-ös Velencei Biennálén és 2015-ös budapesti OFF Biennálén, valamint a berlini Collegium Hungaricumban, a Trafó Kortárs Művészetek Házában és az Art Quarter Budapest kiállítóterében voltak láthatók.

///

Implausible Works:
AUGMENTED FICTION

kiterjesztett valóságalapú interaktív installáció

2017. június 13-24.

FKSE Stúdió Galéria
1077 Budapest, Rottenbiller utca 35.

Megnyitó:

2017. június 13. ke 19:00

Alkotói tárlatvezetés:

2017. június 21. sze 19:00

Nyitvatartás:

sze: 16:00-20:00 / ke-szo: 14:00-18:00

Az Implausible Works legutóbbi munkáiban kiemelten a kiterjesztett valóság
médiumának interakciós lehetőségeivel foglalkozott. Az Augmented Fiction azt vizsgálja, hogy ez a technológia miképp írja felül a képalkotó és képmegjelenítő folyamatokról eddig kialakult elképzeléseinket. Miként alakíthatja át a passzív befogadói attitűdöt alkotóivá?

A telematikus és kibertérben receptoraink segítségével, látásunk, hallásunk, érintéseink és hangkeltő mechanizmusaink aktivizálásával túlléphetünk saját testünk határain is. Egyszerre tapasztalhatjuk meg a valós világ és a láthatósági horizontunkon túl érzékelhető képi rendszerek környezetét és térképezhetjük fel a virtuális és fizikai világ közötti átjárhatóságot. Az Augmented Reality technológiája lehetővé teszi párhuzamosan létező, kiterjesztett valóságsíkok felépítését és megjelenítését.

A virtuális információ-tárolás manapság könnyen előhívhatóvá és megváltoztathatóvá teszi a különböző audiovizuális tartalmakat, amiket szinte bárhol, bármikor, tértől és időtől függetlenül megjeleníthetünk hordozható digitális eszközeinkkel. Az anyagtalan, folyamatosan változó információadatok és az azokat konstruáló kódsorok segítségével mindinkább lehetőségünk nyílik a statikus tárgyi valóság újraformálására. Peter Weibel médiateoretikus szerint a kép jövője nem a szándékosság, hanem a véletlen. A szabad hozzáférhetőség, az esetlegesség, a tér-idő-néző koordinátarendszerének változói számtalan kombinációs potenciált rejtenek magukban a valóságreprezentációk vagy éppen az intelligens képalkotáson alapuló filmkészítés területén.

Az Implausible Works interaktív installációjában, az Augmented Fiction markerei között bolyongva a látogatók a sci-fi műfajából átemelt, absztrahált elemekből építkező, szubjektív kísérleti filmet alkothatnak a kiterjesztett valóság médiumán keresztül, okostelefonjaink képernyőjén.

http://implausible.works

Alkotók: SZÉCSÉNYI-NAGY Loránd, SZEKERES Ágnes

Zene: HORVÁTH Ádám Márton

Közreműködik: LICHTER Péter

Kurátor: KOVÁCS Andrea

Együttműködő partner: Let it Be! art agency
Támogató: Trafó Kortárs Művészetek Háza

A kiállítási anyag beolvasásához szükséges Interactive Print applikáció ingyenesen letölthető a Google Play Store-ból. A markerek okostelefonnal vagy táblagéppel szkennelhetők.