Deenesh Ghyczy: Silent Mantra

Blog » Deenesh Ghyczy: Silent Mantra

141002_SilentMantra_003

A kiállított festmények témáit különböző nézőpontokat egy kompozícióba sűrítő portréábrázolások adják. Ezek a képmások különleges szempontok alapján tükrözik a személyek jellemvonásait. A testeken túlmutató lelki- és a szellemi világ absztrakt módon, az op art stílusjegyeit felhasználva, mégis figurális alakban jelenik meg.

A psziché dimenziójának képelemei megsokszorozva, áttetsző konstrukciókba szerkesztettek, melyek feloldják a materiális világ jellemzőit. A festmények háttere sejtelmes, statikus közeg, mely teret ad az egyén ösztönös törekvéseinek, mely célja a teljesség elérése.

A kiállítás helyszíne: Biksady Galéria, 1055 Budapest, Falk Miksa utca 24-26.
A kiállítás megtekinthető október 3-tól 18-ig, hétfőtől szombatig minden nap 10-18 óra között