Balázs Nikolett: Sensation Session

Blog » Balázs Nikolett: Sensation Session

Balázs Nikolett Sensation Session című új egyéni kiállításán a taktilitásé a főszerep. Térspecifikus installációi a digitalizáció uralta világunk okozta elanyagtalanodás visszafordításaként is értelmezhetőek. Munkái a fizikai valósággal, a különböző matériákkal való állandó kapcsolatunk kiüresedésének fordít hátat. A vértelen steril struktúrák helyett, a kétkezi megformálás, szöveteinek expresszív absztrakciója uralja a teret.  Anyagai érzéki túlburjánzása mind egy-egy történetet mesél el emlékeink és érzéseink kézzelfoghatóvá válásáról. A Négyszoba Galéria tereiben a munkák hálózata egy kalligrafikus rendszert ír le, a festészet és a szobrászat határmezsgyéjén. 

A fizikai érzékelés mellett a művész munkásságában ontológiai kérdésként jelenik meg az érték definíciója. Mit tekintünk a mai társadalomban értékesnek és mit hulladéknak, feleslegesnek vagy épp visszataszítónak? Mit jelent a természetes és mit a tabu egy városi és egy vidéki környezetben? A testhez, a húshoz kapcsolódó létélmények sokasága jelenik meg a kompozíciókon, amely a természettel való szoros összeköttetés szimbólumaként is értelmezhető.   Balázs Nikolett bátran és értőn nyúl a legkülönfélébb anyagokhoz, amelyeket gyűr, hasít, ragaszt, varr és gyúr egységes installációkká. A műtárgyak alapanyagát legtöbbszőr szülei vidéki gazdasága nyújtja, amely egyik fontos inspirációs forrása is. 

A Sensation Session Balázs Nikolett legfrissebb, most először bemutatott munkáiból válogat. Korábbi munkáitól eltérően a művész új sorozatában a naturalisztikus rurális hangulatot idéző szobrok esztétikájától továbblép egy élénkebb és vibrálóbb forma felé. A föld színeket helyenként kiegészítik a rikító rózsaszínek és csillogó felületek. A változatos matérlák immár nem a klasszikus értelemben vett process art hagyományaihoz kötődnek, a művész egy tágabb univerzum felé mozdul el. Munkái intuitív megformálása szinte kivétel nélkül személyes történetekből építkezik. A profán hétköznapi eszközöket, az anyagok nemes esztétikájával állítja párhuzamba. A műanyag krumpliszsák ugyan úgy mint az antik szobrok drapériájára emlékeztető finoman hajtogatott felületek, egymást kiegészítve, egy kompozícióban érvényesülnek. 

A kompozíciók helyenként egy-két ready made tárggyal egészülnek ki, amelyek kihangsúlyozzák a hétköznapi eszközök és a műtárgyak közötti szoros kapcsolatot. A munkák helyenkénti súlyos anyagisága szilárd stabilitást sugall, ugyanakkor megformálása által légies és könnyed érzetet kelt. A vastagon felvitt festék érzékivé válását a finoman kidolgozott részletek váltják fel. A kettősség fogalma folyamatosan jelen van Balázs művészetében, mind esztétikai mind tartalmi vonatkozásban.

Fotók: Hegyháti Réka

Szólj hozzá!