Alex Gardner

Blog » Alex Gardner

Alex Gardner alkotásai egyszerre sugallják a merev komponáltságot, és a mozgás expresszív, gesztusszerű voltát is.

It could be simple, 100x150
It could be simple, 100×150

Az alakokat sivár környezetben, legtöbbször az élénk, ugyanakkor hideg felület előtt található geometrikus alakzatok, formák közé helyezi el. Ritkán jelentkeznek nála növényi motívumok is, ezek valamennyire oldottabb formákat alkotnak, mint az emberi alakok.

Can't see (how full my hands are) / 100x150
Can’t see (how full my hands are) / 100×150

Személytelen figurákat ábrázol, megfosztja őket identitásuktól azáltal, hogy nem fest nekik arcvonásokat. Gardner narratív képei az emberi viselkedés természetének alapvető jellemzőit tárják fel, olyan érzelmek juthatnak eszünkbe a vonagló alakokról, mint a vágy, szorongás, vagy az önzés.

Teed up but bad at golf / 80x60
Teed up but bad at golf / 80×60