OFF-Biennále 2020 | Levegőt! – Megnyitó

OFF-Biennále 2020 | Levegőt! – Megnyitó
OFF-Biennále 2020 | Levegőt! – Megnyitó

Az OFF-Biennále Budapest bemutatja:
LEVEGŐT!
Öt hét kortárs művészet
2020. április 24. – május 31.

Belégzés! Kilégzés! – A légzés egy alapvető élettani folyamat, amely akaratunktól függetlenül működik, de szándékosan is irányítható. Nagy levegőt veszünk, ha mondani akarunk valamit, vagy ha nekigyürkőzünk egy nehéz feladatnak. A „friss levegő” ugyanakkor a szabadság jelképe is: átvitt értelemben utalhat egy helyre vagy helyzetre, amelyben szabadon lehet lélegezni.

Az OFF-Biennále Budapest 2020-as kiadása a 21. század mindannyiunkat érintő és feszítő kérdéseivel foglalkozik. Projektjei az egész emberiséget, sőt a földi létezést fenyegető globális problémák lokális olvasatát adják. A klímakatasztrófa, a mesterséges intelligencia, a totális megfigyelés, az autoriter hatalom, a vad nacionalizmus, az őrült fogyasztás veszélyei – ezek azok a témák, amelyekkel foglalkozni kell. Nemcsak egyéni, hanem kollektív szinten. Az OFF most olyan kortárs művészeti projekteket támogat, amelyek szembe mernek nézni ezekkel a kérdésekkel. Méghozzá a művészek szabad és bátor, ugyanakkor néha szokatlan módján. Nem akarják megkerülni a lényeget, elodázni a cselekvést. A kényelmes passzivitás helyett a felelősségteljes aktivitást választják, mert tisztában vannak azzal, hogy az igazi szabadság felelősséggel is jár.

A harmadik OFF projektjeit többségükben negyven alatti magyar és külföldi művészek hozzák létre: életkoruknál fogva egyáltalán nem mindegy nekik, hogy milyen most és milyen lesz majd emberként élni a 21. században. Mint ahogyan az sem, hogy milyen lesz a környezetünk és társadalmunk itt, Kelet-Közép-Európában. Megközelítéseik a közönséggel való közvetlen kapcsolat és a kollektív felelősség fontosságát hangsúlyozzák – a kooperáció markáns példájaként maguk is szorosan együttműködve dolgoznak. Projektjeikben a határozott artikuláció, a szókimondás és a harcosság mellett megjelenik a kísérletezés, a kompromisszumot nem ismerő alkotói szabadság mámorító levegője is. Ezek létrejöttéhez mi, az OFF közössége teret és időt adunk. Támogatásunk nem merül ki a puszta pénzügyi segítségben: megvalósulásuk hosszú ideig tartó, komplex folyamatában is részt veszünk – így egyebek mellett a szervezésben, a logisztikában és a kommunikációban.

A cím: Levegőt!, József Attila 1935-ös versének 21. századi olvasata: nem kétségbeesett segélykérés, és nem is csak követelés, hanem felszólítás mindannyiunk számára. Konkrét utalás arra, hogy a tiszta levegőért, szabadságunk védelméért, képzeletünk felszabadításáért is tennünk kell, és arra is, hogy nagy levegőt véve most kell munkához látni. Csak így, közösen vagyunk képesek megőrizni-megteremteni azokat a helyzeteket és helyeket, ahol szabadon lehet lélegezni.

____________________________

OFF-Biennale Budapest presents:
INHALE!
Five weeks of contemporary art
24 April – 31 May 2020

Breathe in! Breathe out! – Respiration is a basic physiological process that functions involuntarily but can also be controlled. We take a deep breath when we want to say something or when we brace ourselves for a difficult task. ‘Fresh air’ is also a symbol of freedom: metaphorically it may refer to a place or a situation in which it is possible to breathe freely.

The 2020 edition of OFF-Biennale Budapest addresses issues of the 21st century that affect and concern all of us. The featured projects offer a local take on the global problems that pose a threat to humanity as a whole and even to life on Earth as such. Climate catastrophe, artificial intelligence, total surveillance, authoritarian rule, raging nationalism, frenzied consumption and the dangers posed by these are the topics that need to be addressed. Not only on an individual level, but also collectively.This time around, OFF supports projects of contemporary art that boldly confront these problems, and do so in the free and daring, although occasionally unusual manner of artists. They are not trying to beat around the bush or hold off taking action. Instead of comfortable passivity they choose responsible activity, as they are aware that with true freedom comes responsibility.

The projects of the third OFF are created by Hungarian and international artists mostly under forty: owing to their age, the quality of life for humans in the 21st century today and in the future is their utmost concern. As is the quality of our environment and society here in Central and Eastern Europe. Their approaches emphasise the significance of an immediate relationship with the public along with collective responsibility – as a powerful example of cooperative practices, the artists themselves work in close collaboration with each other. Their projects are characterised by clear and direct articulation, straightforwardness and audacity as well as the exhilarating fresh air of experimentation and uncompromising creative liberty. The OFF community makes ample room and allows abundant time for this to be accomplished. Our support entails more than financial assistance: we participate in the long-term, complex process of carrying out the projects in many ways including organisation, logistics and communication.

The title refers to a 21st century interpretation of the 1935 poem entitled A Breath of Air! by Attila József: neither is it a desperate call for help, nor a demand only, but rather an imperative pertaining to all of us. It is a direct reference to how we must take action for clean air, for the protection of our freedom, for the liberation of our imagination, and to the fact that it is time to take a deep breath and get to work. Collective engagement is the only way to preserve and create conditions and places for breathing freely.

Részletek

Kezdés

2020.04.24. - 19:00

Vége

23:30

Helyszín

OFF-Biennále Budapest

Bercsényi utca 15. 2./12b.
Budapest
Hungary
1111

Szólj hozzá!