Mendemondák a Bolondok Hajójából

Mendemondák a Bolondok Hajójából
Mendemondák a Bolondok Hajójából

///Scroll down for English version///

Ulbert Ádám: Mendemondák a Bolondok Hajójából

Az Artkartell projectspace örömmel mutatja be Ulbert Ádám Mendemondák a Bolondok Hajójából című egyéni kiállítását.
Az Amszterdamban élő fiatal művész a mitológia, a természettudomány és az eszmetörténet kulcsfontosságú narratíváit meséli újra azzal a sajátos művészi eszköztárával, amelyet az art brut, a naiv művészet és az expresszionizmus hagyománya, illetve a posztinternetes materializmus formált egyénivé. A 2018-as Paris Internationale-on bemutatott Thalassa II. / Hal, Vulkán, Ikrek kiállítás után ez Ulbert és az Artkartell projectspace második közös vállalkozása.

A 2018-19-es Mendemondák a Bolondok Hajójából című sorozat olaj festményekből és három bronzszoborból áll. Középpontjában a későközépkori eszmetörténet egyik kulcs története, a „Bolondok Hajója”, amelyet jól ismerünk a 15–16. század fordulójának szatirikus irodalomból (Sebastian Brant: Bolondok Hajója, Rotterdami Erasmus: A balgaság dicsérete) és a korabeli képzőművészetből (Albrecht Dürer, Hieronymus Bosch). A középkor végén a bolondok a városokból száműzött leprások megbélyegzett szerepét és elkülönített telepeit vették át. A francia filozófus, Michel Foucault A bolondság története című híres történeti értekezésében elemezte érzékletesen, hogy a premodern társadalomban miként minősült az átlagostól eltérő viselkedés emberi gyarlóságnak és bűnös életmódnak, amely nem vezethetett el az üdvösséghez. Ugyanakkor az egy hajóban sodródó, az élet kiszámíthatatlan viharait átvészelő tébolyultak és hétköznapi társaik képe a középkor és a reneszánsz közötti korszakváltás kataklizmájának termékeny metaforájává vált. A folyamatos háborúktól szenvedő, szellemi megújuláson (humanizmus, reformáció) átmenő, apokaliptikus időket élő Európa humanista művészei ebben a szarkasztikus allegóriában ragadták meg koruk fő jellemvonását. Kijózanítóan keserű látomás: egy részeg kapitány által irányított, beszámíthatatlanokkal, balgákkal és bűnösökkel teli lélekvesztő, amely a tenger közepén hánykolódik. „A Bolondok Hajója – írta Foucault – azt az általános nyugtalanságot jelképezi, amely a középkor vége felé kerítette hatalmába az európai világot. A bolond és a bolondság fontos szereplőkké válnak, éppen kétértelműségükkel: fenyegetés és gúny, a világ szédítő esztelensége és az emberek silány nevetségessége ölt testet bennük.”

Artkartell projectspace
(PP Center, 1033, Szentendrei út 95.)

Megnyitó: 2019. augusztus 3., 19 óra

A kiállítás megtekinthető (telefonos egyeztetéssel: +36 30 847 5178): 2019. augusztus 3–szeptember 8.

Artkartell projectspace

///////////////////////////////////////

Adam Ulbert
Fables From The Ship Of Fools

The Artkartell projectspace gladly presents the new solo exhibition by Adam Ulbert, with his latest series titled Fables From The Ship Of Fools. The Amsterdam based Hungarian artist re-tells stories that usually comes both from the field of mythology and natural sciences. He narrates and forms them with his particular style that is shaped by art brut, naive or folkloristic art and also influenced by recent contemporary trends like the materialism of post-internet art.
After his solo presentation at the Paris Internationale 2018 with his project titled Thalassa II, Fish, Volcano, Twins this is his second collaboration with the Artkartell projectspace.

The 2018-19 series of works titled Fables From The Ship Of Fools consist of several mainly large scale oil paintings and three bronze sculptures. The series is based on the well known medieval topos the ’ship of fools’ that we could recall from different satirical texts just like Sebastian Brant’s Das Narrenschiff or Erasmus of Rotterdam’s In Praise of Folly. The story was also widely depicted by artists just like Albrect Dürer or Hieronymus Bosch. By the end of the medieval era the ostracized ’fool’ members of the society were basically expelled to the fringes of the cities and communities. They were forced to resettle in areas that were designated before for groups of lepers for example. This phenomena was thoroughly discussed by the french philosopher Michel Foucault and was described how the behavior and deeds of the minority were considered fallible and sinful that can not lead to salvation. At the same time, the image of the fools crowded and drifted in the same boot on the stormy seas of unpredictability, was also the metaphor of the cataclysmic change between the Middle Ages and the Renaissance. Humanist minds who were living in the apocalyptic era of both constant wars and intellectual renewal (Humanism, Reformation) were trying to depict in this sarcastic allegory the main characteristics of their time. It was a sobering and bitter vision: a control-less drunken captain is hold captive with the insane and sinful, without navigation, on a dinghy in the middle of nowhere. „The Ship of Fools represents the overwhelming anxiety of the late European medieval mind.” – Foucault writes. “The mad and madness is becoming an important figure with its ambiguity: menace and irony, the dizzying unreason of the world and the profane ridicule of the folk.”

Opening on the 3rd of August from 19h.

The exhibition is on view till the 8th of September. Before visiting please call +36 30 847 5178.

Artkartell projectspace

Részletek

Kezdés

2019.08.03. - 19:00

Vége

22:00

Helyszín

Artkartell

Szentendrei út 89-95.
Budapest
Hungary
1033

Szólj hozzá!