Koronczi Endre: A szél mögött / Behind the Wind

Koronczi Endre: A szél mögött / Behind the Wind
Koronczi Endre: A szél mögött / Behind the Wind

FILMVETÍTÉS & BESZÉLGETÉS / FILM SCREENING & ARTIST TALK

angol feliratos vetítés / English friendly screening
beszélgetés magyarul / artist talk in Hungarian

A szél mögött egy lírai film arról, hogy megtudhatjuk-e, mi van a szél másik oldalán. Kísérleti eszközökkel vizsgáljuk a szelet, a lélegzetet, a sóhajt. A szelet, mely a fák között fúj, és a szelet, mely a mellkasunkban fúj. A különös vonzású helyek és a jelentéktelen cselekvések rétegződéséből kibontakozó képsorok egyszerre szólnak a fenséges megtapasztalásáról és az elérhetetlen megfigyeléséről. Kilenc jelenet, szigorú szerkezet, egyszerű mondatok és költői képek a láthatatlanról. Ezt a filmet látni kell. Látni, abban az értelemben, ahogy a láthatatlant és a megfoghatatlant az érzékeinken keresztül próbáljuk megtapasztalni és megérteni. Jobb híján.

Koronczi Endre képzőművész, festő, grafikus és performer, az ikon.hu portál alapítója.
Különböző médiumú munkáiban a tárgyak, felületek, események, emberek, mozgások között
létrejövő bonyolult és az idő dimenziójával árnyalt kapcsolatokat, a hétköznapi helyzetek
szituációit, valamint a public art és a nyomhagyás lehetőségeit vizsgálja. A vetítés után
személyesen is megismerkedhetünk rendezői koncepciójával és egyetlen estére kiállítunk
egy, a filmjelenetekben látható Ploubuter Park imaginárius tereiben készült építmények
hangulatát idéző beltéri installációt.

ENG

Behind the Wind is a lyrical film about whether we can find out what's on the other side of
the wind. We experiment with the wind, the breath, the sigh. The wind that blows between
the trees and the wind that blows in our chest. The sequences of striking places and layering
of insignificant action speak at once of the sublime experience and the inaccessible
observation. Nine scenes, strict structure, simple sentences and poetic images of the invisible.
This movie is a must see. To see, in the sense we try to experience and understand the
invisible and the elusive through our senses. Without better.

http://www.koronczi.hu/
trailer: https://www.youtube.com/watch?v=71zFk2u0Zh8&feature=emb_logo

Forgatókönyv és szöveg, kamera, vágás és utómunka, hang és effektek / Screenplay and
dialogue, camera, editing and sound design: KORONCZI Endre
Meghívott vendégek / Invited guests: PETRÁNYI Zsolt, SZABÓ Attila

Moderátor / Moderator: KOVÁCS Andrea
Együttműködő partner / Co-operation partner: Let it Be! art agency

Részletek

Kezdés

2020.01.06. - 19:00

Vége

20:30

Helyszín

Trafó House

Liliom u. 41., Corvin negyed megállónál
Budapest
Hungary
1094

Szólj hozzá!