Bilak Krystyna, Lázár Dóri, Schuller Judit Flóra: Download

Bilak Krystyna, Lázár Dóri, Schuller Judit Flóra: Download
Bilak Krystyna, Lázár Dóri, Schuller Judit Flóra: Download

HU__MENTÉS

Kiállítók: Bilak Krystyna, Lázár Dóri, Schuller Judit Flóra
Kurátor: Maj Ajna

A Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója által harmadik alkalommal Átlátás címmel megrendezett kiállítássorozat keretében a Várfok Projet Roomban három fiatal kiállító és egy kurátor kapott bemutatkozási lehetőséget.

A kiállítás tételmondta egy Milan Kundera idézet, amiben a felejtést bizonyos mértékig a halállal azonosítja.

„A legfélelmetesebb a halálban nem a jövő elveszítése, hanem a múlté. A felejtés valójában a halál egy formája, amely állandóan jelen van az életben.”

A fotó mint az emberi emlékezet primer hordozója az utóbbi évtizedekben nemcsak technológiai, hanem egy erőteljes társadalmi – evolúciós változáson ment keresztül.
A fokozottan koncentrált jelenlét, mikor is minden történést, személyt vagy emléket egy gombnyomással, „érintéssel” rögzíthetünk, megoszthatunk, fel – vagy letölthetünk alapjaiban változtatta meg a múlt-jelen-jövő hármasához való viszonyunkat.
Korábban a megőrzés és a látvány „valóságos” leképzése a fotográfia legelemibb funkciói voltak, amik a képi manipulációval, a különböző szűrőkkel és effektekkel másodlagossá váltak.

A kiállításon szereplő munkák a digitalizáció kihívásaként a megváltozott, felgyorsult képérzékelés és képértelmezés lehetőségeire kérdeznek rá olyan fogalmak mentén szerveződve mint a fikció, a manipuláció és az emlékek.

A kiállítás a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója Átlátás #3 kiállítássorozatának és a Budapest Fotófesztivál hivatalos programjának a része.

———————
Átlátás #3

Az Átlátás #3 a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója harmadik alkalommal megrendezésre kerülő tehetséggondozó projektje és kiállítássorozata. A program célja, hogy professzionális bemutatkozási lehetőséget biztosítson a résztvevő Stúdió-tagoknak valamint a kiválasztott kurátoroknak. Az első Átlátás 2011-ben született meg Oltai Kata és Nánási László ötletéből, majd 2013-2014-ben folytatódott Barta Edit és Trembeczki Péter gondozásában. A program keretében eddig – többek között – olyan, ma már közismert alkotók mutatkozhattak be, mint Bartha Máté, Ember Sári, Gáldi Vinkó Andrea és Szombat Éva.

Az idei Átlátás keretében összesen 10 alkotó 9 önálló és csoportos kiállítása valósulhat meg nyolc budapesti és egy debreceni helyszínen, olyan non-profit és for-profit galériákban, mint az FKSE Stúdió Galéria, ISBN köny+galéria, K.A.S. Galéria, MyMuseum, PINCE, Sesztina Galéria, Supermarket Gallery, TOBE Gallery, Várfok Project Room.

A projektben résztvevő alkotók és kurátorok két körben, pályázati úton kerültek kiválasztásra: előbb a Stúdió tagjai küldhettek be friss projektterveket, melyeket a második körben, egy nyílt kurátori pályázat keretein belül a jelentkezők rendelkezésére bocsátottunk. A beérkezett kurátori koncepciók közül Barkóczi Flóra és Tóth Balázs Zoltán segítségével választottuk ki azokat, amelyek most megvalósulhatnak. Lényeges szempont volt, hogy a kiválasztott projektek az alkotó, a kurátor és a galéria képviselőjének/vezetőjének szoros együttműködése, diskurzusa révén valósuljanak meg. – Regős Benedek, az FFS korábbi titkára, projektvezető

EN__ DOWNLOAD

Exhibitors: Bilak Krystyna, Dóri Lázár, Judit Flóra Schuller
Curator: Ajna Maj

In the exhibition that will take place in the Várfok Project Room, will be three young exhibitors and a curator who will have the opportunity to introduce themselves. All of which was made possible via the competition ’Átlátás’ (Overview). This exhibition will be the third showing by the Studio of Young Photographers.

The thesis of this exhibition is a quotation from Milan Kundera. In which to a certain extent, oblivion identifies as death.

”The scariest thing in death is not the losing of future, but the loss of the past. Oblivion in fact is a form of death which is constantly present in our life.”

The photograph, which is an essential medium of the human memory, has not only gone through a technological but also a strong socio-evolutionary development.

In this concentrated presence, where we can record, share, download or upload every event, person or memory just by pressing a button has changed our relation to the past, present and future in its foundations.

Previously in history the most elemental function of photography was to provide a realistic picture. This has now become only a secondary perspective in the world of photo manipulation with filters and effects.

The artworks of this exhibition seek for the opportunities of accelerated perception and interpretation of the images. The result of digitalization based on the common intersection of concepts such as fiction, manipulation and memories.

The exhibition is part of the Overview #3 exhibition series of the Studio of Young Photographers and the official program of Budapest Photo Festival.

———————
About Overview #3

Overview #3 is an exhibition series organized by the Studio of Young Photographers for the third time. The purpose of the program is to provide professional showcase platform for participating Studio members and selected curators. The first Overview was born in 2011 from the ideas of Kata Oltai and László Nánási, then continued in 2013-2014 under the care of Edit Barta and Péter Trembeczki. So far, the program has included, among others, well-known artists such as Máté Bartha, Sári Ember, Andrea Gáldi Vinkó and Éva Szombat.

This year’s edition will feature 9 solo and group exhibitions by a total of 10 artists at eight locations in Budapest and one in Debrecen, in non-profit and for-profit galleries such as FKSE Studio Gallery, ISBN Book+Gallery, K.A.S. Galéria, MyMuseum, PINCE, Sesztina Galéria (Modem, Debrecen), Supermarket Gallery, TOBE Gallery, Várfok Project Room.

The artists and curators involved in the project were selected through a competition: previously, members of the Studio were able to submit fresh project proposals, which we made available for applicant curators through an open call. From the curatorial ideas received, with the help of Flóra Barkóczi and Zoltán Tóth Balázs we have chosen those that can be realized within the framework of Overview #3. It was essential that the selected projects be implemented through close collaboration and discourse between the artist, curator and gallery representative / manager. (Benedek Regős, former secretary of FFS, project coordinator)

A kiállítás a Nemzeti Kulturális Alap és Magyar Fotóművészek Szövetsége támogatásával jött létre.
Exhibition is supported by the National Cultural Fund and the Association of Hungarian Photographers.

———————
www.varfok-galeria.hu
www.ffs.hu
www.instagram.com/ffs_budapest
www.fotomuveszek.hu

Részletek

Kezdés

2020.02.20. - 18:30

Vége

20:30

Helyszín

Várfok Project Room

Várfok u. 14.
Budapest
Hungary
1012

Szólj hozzá!