ABSURD ABSTRACT

Blog » ABSURD ABSTRACT

Az abszurditás a kedvenc érzésem | Absurdity is my favorite feeling

2022. 02. 09. – 03. 05.
VILTIN Galéria, Budapest
Kiállító művészek: KOSZORÚS Rita (SK), KUSOVSZKY Bea (HU), Emilija RADOJIČIĆ (SRB), PÁL Katja (SLO), VETŐ Orsolya Lia (HU)
Fotó: BIRÓ Dávid

Abszurd absztrakt: azaz olyan nonfiguratív festészet, mely első ránézésre összekapcsolódik az op-art, a geometrikus, a gesztusalapú, az organikus vagy épp a konstruktív festészet különböző hagyományaival, azonban elsősorban mégsem a művészettörténeti képzettársítások labirintusába kalauzol minket, hanem a színmezők optimista sugárzásának szférájába. Mindezt élőben érdemes megtekinteni! Ráhangolódásképpen megkértük a VILTIN Galéria legújabb csoportos kiállításán részt vevő művészeket, hogy reflektáljanak pár szóval az abszurditás fogalmára.

Absurd Abstract: a type of non-figurative painting that at first glance reflects on the various traditions of op-art, geometric, gestural, organic or even constructivist painting, but which does not primarily lead us into the labyrinth of art-historical associations, but into the optimistic radiance of illuminated colour fields. All this is worth seeing live! To set the mood, we asked the artists participating in the latest group exhibition at VILTIN Gallery to reflect on the notion of absurdity.

× Scroll down to read the English translation of the quotes! ×

„Az abszurditás felkavarja az ismert vizeket. Megzavarja a rutin folyamatát, de nem mindenkinek tűnik fel, hogy ott van. A humorhoz tudnám hasonlítani. Ott sem esik le mindenkinek a poén egyidőben, de remekül képes megtörni a figyelmet.” – KOSZORÚS Rita

„Az abszurditás a kép kompozíciós terébe bekerülő nem várt motívumnak, vagy egyszerűen csak egy vonalnak, színmezőnek kizökkentő hatásával van jelen a művészetemben. A módszeresen egymás után következő sorok hírtelen ellenkező irányba fordulnak át, vagy a gradiens sávok új színnel bővülnek. De ide sorolhatjuk a moaré használatát is, amikor az egymást fedni kívánó ponthalmazok rétegei olyan eltérést mutatnak, hogy különböző alakzatokat tudjanak alkotni, mely hatására a felületek megnyílnak, a mozgás illúzióját keltve…” – KUSOVSZKY Bea

„Az abszurditás olyan állapot, amely eltörli a határokat. Ez az Ismeretlen felfedezésének egy módja. Hogyan kelthetnénk életre új ötleteket, ha nem lépjük át az abszurditás határát? Hasonlóan a Bolondhoz a Tarot-pakliban, abszurdnak lenni a logika és az ego hátrahagyását, de mindezek felett a szabadság és a nyitott szív elnyerését jelenti. Ezért úgy érzem, hogy az abszurd a művész szövetségese.” – Emilija RADOJIČIĆ

„Alkotói folyamatom organikus alakulása során számos abszurd pillanattal találkozom, amelyek megtörve a koncentrált állapotot, hirtelen egy másik perspektívába rántanak. Ilyenkor tudatosul bennem, hogy a festékanyag képes ősi geológiai jelenségeket és mikrobiológiai hallucinációkat előhívni vagy akár élőlényszerű formációkká változni. Az abszurditás egy újabb szintjén pedig ugyanezek a festői eszközök digitális hatásokat idéznek meg, hibrid képfelszíneket eredményezve.” – VETŐ Orsolya Lia

„Bevallom, az abszurditás nem az a fogalom, amely általában leköti a tudatom. Nem olyasmi, amit keresek vagy amire törekszem. De mégis; amennyiben két vagy több látszólag összeegyeztethetetlen egység ésszerűtlen találkozásáként érzelmezzük, az abszurd valójában mindig velem van az alkotás folyamatában. Mint kiváltó ok és barát, aki fogja a kezemet, miközben átlépem a saját látásom határait.” – PÁL Katja

„Absurdity stirs up known waters. It disrupts our routines, but not everyone realizes that it’s there. I would compare it to humour. Not everyone gets the joke at the same time, but it’s a great way to subvert attention.” – Rita KOSZORÚS

„Absurdity is present in my art through the dislocating effect of an unexpected motif or simply a line or field of colour that enters the compositional space of the picture. The systematic succession of lines suddenly turns in the opposite direction, or the gradient bands are extended with a new colour. But we can also recognize the absurd in the use of the moiré effect, where layers of overlapping rasters create different shapes, causing the surfaces to open up, creating the illusion of movement…” – Bea KUSOVSZKY

„Absurdity is a state of being that erases boundaries. It is a way of exploring the Unknown. How are we to bring new ideas to life if we do not cross the edge of absurdity? Much like The Fool in a Tarot deck, being ‘absurd’ for leaving behind logic and ego, but above it, all – gaining freedom and an open heart. Therefore, I feel absurdity is an artist’s ally.” – Emilija RADOJIČIĆ

„During the organic evolution of my artistic process, I experience several absurd moments, which are suddenly breaking up my concentrated state of mind and dragging me to another perspective. At these times, I realise that the paint material is able to evoke ancient geological phenomena and microbiological hallucinations or even transform into quasi-living forms. A new level of absurdity appears when the same painterly tools can elicit digital effects, resulting in hybrid surfaces.” – Orsolya Lia VETŐ

„I admit absurdity is not a concept that would normally engross my conscious mind. It’s not something I look or strive for. But still, insofar as it’s generalized to an unreasonable meeting of two or more seemingly incompatible units, absurd is, in fact, always with me in the process of creation. As a trigger and a friend holding my hand while crossing the boundaries of my own sight.” – Katja PÁL

Szólj hozzá!